4de leerjaar

In 4 A hebben we  juf Cathérine en juf Evelien. Jawel ...... 2 leerkrachten voor 1 klas , dit wordt co - teaching genoemd. Zo zijn er 2 leerkrachten verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de klas. Terwijl 1 leerkracht de instructie geeft aan het bord, houdt de andere leerkracht toezicht of de leerlingen wel aandachtig meevolgen / of al de werkjes nakijken. Eens de leerlingen individueel aan de slag gaan zijn er dan 2 leerkrachten die hen helpen bij moeilijkheden en kan er steeds extra uitleg gegeven worden.

 

De klas heeft ook :